Call 24 / 8.2                      Technická data

Sestava pro aplikace, které vyžadují větší počet výstupních povelových relé.

Disponuje širokou škálou uživatelských vlastností zařízení CALL 19 včetně speciálních funkcí pro přímé ovládání strojů se čtyřstupňovým výkonovým řízením a eldroregulací zdvihů.

 

Vysílač  Call 8.2
 

 

Řídící logický blok Call 24 (přijímač)
 

Základní sestava zařízení CALL 19/8.2 obsahuje:

 

Volitelné příslušenství: